МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

Обадете се: Моб.: (+359) 0889-203-305, (052) 82-7777

Мълниезащита с мълниеприемници с изпреварващо действие

Мълниеприемници с изпреварващо действиеПреди да се проектира и изгради мълниезащитна уредба с мълниеприемник с изпреварващо действие се определят:

  • Необходимото ниво на мълниезащита
  • Възможните места за инсталиране на мълниеприемници с изпреварващо действие
  • Местата на токоотводите
  • Разположението и типът на заземителите

При проектирането на мълниезащитата на открити пространства, като спортни терени, терени за голф, басейни, къмпинги и др., мълниеприемниците с изпреварващо действие се инсталират върху носачи, в т.ч. мачти за осветление, пилони, или върху съседни сгради, които позволяват мълниеприемникът с изпреварващо действие да обхване защитаваното пространство.
При необходимост се предвижда издигане на мълниеприемника с изпреварващо действие - например чрез удължаваща мачта. Когато мачтата е с токопроводими мачтови въжета, те могат да бъдат свързани в долните точки на закотвяне към токоотводите.
При проектирането на мълниезащитната уредба се отчита възможността за използване на сградни конструкции и елементи, подходящи за инсталиране на мълниеприемниците с изпреварващо действие, като технически помещения, разположени на тераси, островърхи завършеци на покриви и метални или зидани комини.
Когато мълниезащитната уредба се проектира с няколко мълниеприемници с изпреварващо действие, те се свързват помежду им. При проектирането на мълниезащитни уредби по нива на мълниезащита се прилагат следните нива на мълниезащита съобразно ефективността на мълниезащитните уредби:

1. ниво на мълниезащита І (ниво І) - при ефективност на мълниезащитната уредба над 0,98;

2. ниво на мълниезащита ІІ (ниво ІІ) - при ефективност на мълниезащитната уредба над 0,95 до 0,98;

3. ниво на мълниезащита ІІІ (ниво ІІІ) - при ефективност на мълниезащитната уредба над 0,80 до 0,95;

4. ниво на мълниезащита ІV (ниво ІV) - при ефективност на мълниезащитната уредба до 0,80.

 Необходимото за даден обект ниво на мълниезащита се определя в зависимост от:

  • Опасностите при пряко попадение на мълния;
  • Предназначението и значимостта на защитавания обект;
  • Интензивността на мълниеносната дейност в местоположението на защитавания обект;
  • Габаритните размери и конфигурацията на защитавания обект;
  • Наличието на мрежи за обществени услуги, включително подземни проводи.

За всяко ниво на мълниезащита са определени максимални и минимални стойности на параметрите на тока на мълния.